Το 3ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 9, 10 και 11 Απριλίου 2021

ΑΡΧΙΚΗ

Ο Στόχος

Το συνέδριο απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων - Λυκείων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν εργασίες με μορφή ολοκληρωμένης επιστημονικής μελέτης/έρευνας και ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητικών κοινοτήτων του απανταχού Ελληνισμού.

Ο στόχος του συνεδρίου είναι να προσομοιώσει ένα Επιστημονικό Συνέδριο, να ενθαρρύνει τους μαθητές στη συγγραφή μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας, να προωθήσει τη συνεργασία σχολικών μονάδων με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα, να συμβάλλει στη διάχυση της νέας επιστημονικής γνώσης στη Μέση Εκπαίδευση, να υποστηρίξει τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης με τη διαμεσολάβηση του σχολείου σε ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας, αναδεικνύοντας έτσι το ρόλο του σύγχρονου σχολείου.

Συνδιοργανωτές

Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Προτύπων Πειραματικών Σχολείων ιδρύθηκε το 1951 και αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Ο.Λ.Μ.Ε.. Στους σκοπός του σωματείου περιλαμβάνεται η πνευματική, ηθική και κοινωνική εξύψωση καθώς και η καλλιέργεια δεσμών συναδελφικότητας των μελών του με την ταυτόχρονη διαρκή προσπάθεια κοινωνικής αναγνώρισης της προσφοράς του έργου του εκπαιδευτικού, όπως επίσης η έρευνα και η μελέτη όλων των εκπαιδευτικών ζητημάτων.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σήμερα το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» αποτελεί σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Η πολυκλαδικότητα των επιστημονικών περιοχών που θεραπεύονται στον ίδιο χώρο – φυσική, χημεία, μικροηλεκτρονική, βιολογία, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, πυρηνική τεχνολογία, ενέργεια,ραδιοφάρμακα- είναιμοναδική και οδηγεί σε επιστημονική αριστεία. Σημείο αναφοράς αποτελoύν επίσης τα επιστημονικά-τεχνολογικά επιτεύγματα και η ποιότητα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης που παρέχεται.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί ένα πανελληνίως και διεθνώς διακεκριμένο και καταξιωμένο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, χάρη στην πολυσχιδή και καινοτόμα δράση του σε τομείς τόσο των θετικών επιστημών και των επιστημών υγείας όσο και των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Η γεωγραφική του θέση στα όρια της πόλης της Πάτρας επιτρέπει την επαφή του με έναν πλούσιο φυσικό περίγυρο και την πολύπλευρη συμβολή του στην άνθηση της ευρύτερης περιοχής.


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ξεκίνησε να λειτουργεί από το 1926, είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα καλύπτοντας όλους τους κλάδους σπουδών: τις επιστήμες, τις τέχνες, τη θεολογία, την ιατρική και τη τεχνολογία.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παραμένει μεταξύ των κορυφαίων ελληνικών και ξένων Ιδρυμάτων συνεχίζοντας την παράδοσή του, να πρωτοπορεί και να ξεχωρίζει μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων και πολλών ξένων, σε όλα τα επίπεδα: της εκπαίδευσης, της έρευνας, του πολιτισμού, της σύνδεσης με την κοινωνία.