4ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έως
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

01/04/2024

Έναρξη υποβολής περιλήψεων

15/05/2024

Λήξη υποβολής περιλήψεων

24/05/2024

Αποδοχή περιλήψεων

27/05/2024

Έναρξη υποβολής εργασιών

16/09/2024

Λήξη υποβολής εργασιών

15/10/2024

Αποδοχή τελικών εργασιών

28/10/2024

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελικών εργασιών

22/11 – 24/11/2024

Διεξαγωγή του Συνεδρίου