2018|

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

28-29

Τόπος Συνεδρίου: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

2/03/2020

Έναρξη υποβολής περιλήψεων

11/01/2021

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων

20/01/2021

Αποδοχή περιλήψεων

21/01/2021

Έναρξη υποβολής εργασιών

4/02/2021

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελικών εργασιών (/παρουσιάσεων)

09/04/2021 - 11/04/2021

Διεξαγωγή του Συνεδρίου