Χορήγηση αιγίδας προς το 2ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ από την ΑΘΠ τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως

21/03/2018Χορήγηση αιγίδας προς το 2ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ από την ΑΘΠ τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
Η ΑΘΠ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίος έθεσε υπο την αιγίδα Του το 2ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.