Προσκεκλημένοι ομιλητές στο 3ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης

10/02/2021Προσκεκλημένοι ομιλητές στο 3ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης
Δρ. Ελένη Μακαρώνα

κύρια Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΙΝΝ, του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Βραβείο L’Oreal-Unesco για τις Νέες Γυναίκες στην Επιστήμη για τον τομέα των Φυσικών Επιστημών.Η Δρ Ελένη Μακαρώνα έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1998, το Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (MSc in Physics) από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Brown το 2000 και το διδακτορικό της δίπλωμα, που εστιάστηκε στον σχεδιασμό, υλοποίηση και χαρακτηρισμό οποτηλεκτρονικών διατάξεων εκπομπής φωτός των ημιαγωγών ΙΙΙ-Νιτριδίων, επίσης από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Brown το 2004. Τον Δεκέμβριο του 2005 ξεκίνσηε να εργάζεται στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (πλεόν μέρος στο Ινσιτούτο Νανεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΙΝΝ) και σήμερα κατέχει πλέον την θέση της Κύριας Ερευνήτριας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται στην ανάπτυξη συστημάτων οπτικών βιοχημικών αισθητήρων, καθώς και νανοδομών οξειδίων των μετάλλων για εφαρμογές στη μικρο- και νάνοτεχνολογία. Είναι υπεύθυνη του εργαστηρίου και υπεύθυνη εκπαίδευσης χρηστών της Μικροσκοπίας Ατομικής Δύναμης (AFM) του ΙΝΝ .

Είναι συγγραφέας άνω των 60 δημοσιεύσεων, 2 κεφαλαίων σε βιβλία σχετικά με οπτικούς βιοαισθητήρες και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 100 παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια Είναι κάτοχος 4 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον χώρο των οπτικών βιοαισθητήρων και 1 στον τομέα των μοριακών ηλεκτρονικών.

Η Δρ Μακαρώνα έλαβε το 2010 το Βραβείο L’Oreal-Unesco για τις Νέες Γυναίκες στην Επιστήμη για τον τομέα των Φυσικών Επιστημών. Ανάμεσα στις διάφορες ερευνητικές της δραστηριότητες, συμμετέχει ενεργά σε δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας της επιστήμης για το ευρύ κοινό και σε σεμινάρια επιμόρφωσης μαθητών. Πρόσφατα εμφανίστηκε σε αφιέρωμα της ελληνικής έκδοσης της Vogue για τις Γυναίκες στην Επιστήμη (τεύχος Οκτωβρίου 2020). Είναι μητέρα δύο παιδιών 16 και 12 ετών.