Προσκεκλημένοι ομιλητές στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης

01/08/2018Προσκεκλημένοι ομιλητές στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης
Σπύρος ΠνευματικόςΣπούδασε Μαθηματικά και Φυσική στα Πανεπιστήµια Languedoc-Montpellier και Βουργουνδίας-Dijon της Γαλλίας.

Διδάκτορας Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Βουργουνδίας και Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Vrije Universiteit Amsterdam. Δίδαξε στα Πανεπιστήµια Βουργουνδίας, Σαβοϊας, Grenoble και Τουλούζης ΙΙΙ (P. Sabatier).

Συντόνισε το Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστηµιακό Δίκτυο "Μαθηµατικά και Θεµελιώδεις Εφαρµογές" για τη διαµόρφωση ενός ευρωπαϊκού διαπανεπιστηµιακού προγράµ-µατος µεταπτυχιακών σπουδών στα Μαθηµατικά και τη Φυσική, στο οποίο έλαβαν συνολικά µέρος 50 Πανεπιστήµια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαμόρφωσε το επιστημονικό περιεχόμενο των Εστιών Γνώσης και Επιστήµης (Πά-τρα, Χαλκίδα, Αθήνα) που έχουν ως σκοπό τη διάδοση και παρουσίαση των επιστη-µονικών επιτευγµάτων των Μαθηµατικών, της Πληροφορικής και της Φυσικής στους µαθητές και τους καθηγητές τους.

Το γνωστικό πεδίο των ερευνητικών του αποτελεσµάτων και ενδιαφερόντων είναι η Γεωµετρική Μελέτη των Ιδιοµορφιών των Δυναµικών Συστηµάτων και η Συµπλεκτική Γεωµετρία. Τα πιο πρόσφατα ερευνητικά του αποτελέσµατα που είχε µαζί µε τους µαθητές του αφορούν στην Τοπολογική Tαξινόµηση των Δυναµικών Συστηµάτων και στις Iδιοµορφίες στη Θεωρία Βαθµίδας.