ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠ. Ε.Θ. για το 2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης

02/02/2018ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠ. Ε.Θ. για το 2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης
Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε., τους Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε., τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και τις Σχολικές μονάδες Δ.Ε. Της χώρας για την διεξαγωγή του 2ου Μαθητικού Συνεδρίου Έρευνας και Επιστήμης για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο συνεδριακό κέντρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» στην Αθήνα – Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2018.

Περισσότερα