2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης

01/10/20172ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης