ΠΡΑΚΤΙΚΑ του 1ου Μαθητικού Συνεδρίου Έρευνας και Επιστήμης

16/10/2017ΠΡΑΚΤΙΚΑ του 1ου Μαθητικού Συνεδρίου Έρευνας και Επιστήμης
Σας ενημερώνουμε ότι οι εργασίες προς δημοσίευση στα Πρακτικά του 1ου Μαθητικού Συνεδρίου Έρευνας και Επιστήμης βρίσκονται στην τελική φάση της διαδικασίας κρίσης από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και μόλις αυτή ολοκληρωθεί θα αναρτηθούν στη οικεία θέση της ιστοσελίδας του Συνεδρίου.