2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης

18/11/20172ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης