ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

16/11/2017ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Την Παρασκευή 10 Μαρτίου στις 19:30, αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών του 1ου Μαθητικού Συνεδρίου Έρευνας και Επιστήμης στο Αμφιθέατρο Δρακοπούλου του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι μαθητές του συνεδρίου ξεναγήθηκαν στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και παρατήρησαν τον νυκτερινό ουρανό.