ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3° ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ