ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Vol. 6 No. 1 (2023): Open Schools Journal for Open Science - Special Issue -Πρακτικά του «3ου Μαθητικού Συνεδρίου Έρευνας και Επιστήμης»

Το τεύχος αυτό παρουσιάζει τα Πρακτικά του «3ου Μαθητικού Συνεδρίου Έρευνας και Επιστήμης» που διοργανώθηκε από το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», το Εργαστήριο Έρευνας για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ15.1/24724/Δ219/02/2020).

Στόχοι του Μαθητικού Συνεδρίου ήταν:

-να προσομοιώσει ένα Επιστημονικό Συνέδριο δίνοντας βήμα σε μαθητές για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα έρευνας, που έχουν εκπονήσει, στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων ή και ευρύτερων συνεργασιών.

–να ενθαρρύνει τους μαθητές στη συγγραφή μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας, ακολουθώντας συγκεκριμένη μορφοποίηση και τηρώντας κοινά αποδεκτούς κανόνες εγκυρότητας.

-να προωθήσει τη συνεργασία των σχολικών μονάδων με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα, με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα, την εφαρμογή νέων μαθησιακών μεθόδων και την διάχυση της νέας επιστημονικής γνώσης στη Μέση Εκπαίδευση.

-να υποστηρίξει τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης, με τη διαμεσολάβηση του σχολείου, σε ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας, αναδεικνύοντας έτσι το ρόλο του σύγχρονου σχολείου.

Το τεύχος παρουσιάζει 48 εργασίες μαθητών που πραγματοποιήθηκαν το σχολικό έτος 2020-2021 και παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο.