2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης

20/11/20172ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης