2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης

19/11/20172ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης