2018|

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

28-29

Τόπος Συνεδρίου: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

2/03/2020

Έναρξη υποβολής περιλήψεων

15/04/2020

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων

20/05/2020

Αποδοχή περιλήψεων

22/05/2020

Έναρξη υποβολής εργασιών

15/10/2020

Λήξη υποβολής εργασιών

7/01/2021

Αποδοχή εργασιών

15/01/2021 - 22/01/2021

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελικών εργασιών (15/01/2021) /παρουσιάσεων (22/01/2021)

12/02/2021 - 14/02/2021

Διεξαγωγή του Συνεδρίου

#