Κριτήρια αξιολόγησης εργασιών

2° ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ