2018|

ΝΟΕΜ.

30

ΔΕΚ.

1-2

2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης
για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τόπος Συνεδρίου: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΑΡΧΙΚΗ